"Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett tryggare boende för äldre, på de äldres villkor".

"Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett tryggare boende för äldre, på de äldres villkor".

Stiftelse Medlemmar

Ordförande

Stefan Sahlén

utbildning

2001 – 2002, Arbetsmiljöingenjör

1981 – 1983, BSC Byggnadsingenjör

1970 – 1973, Byggnadsträarbetare

Certifieringar (aktuella)

Certifierad Byggarbetsmiljösamordnare BAS/P och BAS/U (RISE)

Erfarenhet

Livslångt lärande och erfarenheter har erhållits genom en rad intressanta projekt, i samarbete med intressanta människor på olika nivåer och befattningar både i Sverige och utomlands.

stefan sahlén

+46 (0)762 130 788

stefan@resele.vision

Mitt favorit citat:

”Knowledge and initiative can be a burden because you are expected to do something good of it.”

Björn Nov. 2018-1

Björn Sahlén

Generalsekreterare

Utbildad trädgårdsmästare och egen företagare

Gunilla Nov. 2018-1

Gunilla Sahlén

Styrelseledamot

 Arbetar inom Hemtjänsten

Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse

Stöd byggnationen av Trygghetsboendet i Resele

Stiftelsens affärsidé är att förvalta, utveckla och bygga hyresrätter i form av trygghetsboende på uppdrag av Reseleborna.

Tre Viktiga Principer

Trivsel

Att få möjligheten att bo kvar i sin hembyggd tycker vi är självklart. Bygden där man har haft sin hemvist är basen för tryggheten. Inga främmande miljöer och anonymitet. Det skall kännas som hemma.

Vision

Vår framtidsvision skapar en trygg boendemiljö med den service som våra boende efterfrågar och kräver.

Gemenskap

Ingen skall behöva känna sig ensam och satt i utanförskap. Gemenskap är basen för trygghetsboendet likväl som de individuella behoven att få sköta sig själv. Valmöjlighet är viktigt.