Insamlingspolicy

Av Trygghetsboendet Resele Insamlingspolicy framgår det på vilka villkor och hur vi hanterar gåvor, donationer och sponsring. Vi följer naturligtvis Svensk Gåvolagstiftning, Lag (1936:83)