SKV´s andra beslut

SKV´s andra beslut

Svensk byråkrati när den är som bäst: SKV´s beslut, (diarienummer 440 502590-16/518) att avslå ansökan om organisationsnummer för Resele Trygghetsboende Ideella Föreningen (TRIF) ligger nu hos Förvaltningsrätten i Linköping. Underrättelsen och beslutsmotiveringen som vi erhöll idag, efter att ha överklagat tidigare beslut av SKV, levererades inte till fullo. Sidan 2 av totalt 3 saknades helt enkelt. Utan ett sammanhängande beslutsunderlag kan väsentlig information gå förlorad vilket kan vara av värde för ett överklagande hos Förvaltningsrätten.

Ett organisationsnummer är viktigt då Resele Trygghetsboende Ideella Förening, liksom många andra föreningar, måste inhandla diverse främmande tjänster, söka statliga och kommunala bidrag mm. Det är också viktigt för att kunna ansöka om 90-konto samt att kunna registrera föreningen under svensk insamlingskontroll. Meningen är ju att Resele Trygghetsboende skall ha en transparent ekonomi till 100% även om kraven är lägre.

Nu väntar vi på ”sida 2” för att kunna göra en komplett bedömning och för att kunna lämna in ärendet till Förvaltningsrätten i Linköping.

Varför har SKV avvisat begäran om organisationsnummer? I stora drag, för att göra en lång historia kort, är att SKV hävdar att detta är ren affärsverksamhet; alltså affärsrörelse med uthyrning osv. Vi har begärt en förklaring av SKV varför ”Blomsterfonden” kan bedriva identisk verksamhet under samma former. SKV har inte haft för avsikt att svara på denna fråga. Blomsterfonden har också, till skillnad mot TRIF, en tung styrelse. Man kan anta att det har en viss betydelse.

Vi får ta ett steg i taget helt enkelt och se vad Förvaltningsrätten kommer fram till.

Då kom då sida 2 från Förvaltningsrätten och där står att läsa en rad osanningar och påståenden. Läs hela dokumentet här:

Länk: http://iloapp.resele.vision/blog/bloggen?ShowFile&doc=1481204027.pdf

Gillade du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest
Dela
Dela
Dela
Dela
Om mig
Om mig

Jag som har startat Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse heter Stefan Sahlén och bor i Bunkeflostrand. Tillsammans med min bror och svägerska driver vi stiftelsen sedan 2018.

Började min karriär med gymnasieutbildning på byggprogrammet på St:Eriks gymnasium i Stockholm 1970. Har sedan vidareutbildat mig till byggnadsingenjör på STI, Stockholms Tekniska Institut 1980-82. Sedan 1995 har jag arbetat med arbetsmiljöfrågor inom byggbranchen och studerade på ALI, Arbetslivsinstitutet Solna för att bli Arbetsmiljöingenjör i början på 2000-talet.

Idag är jag verksam som Byggarbetsmiljösamordnare, senast inom vindkraft och elkraft.

Lämna en kommentar