FAQ / Vanliga Frågor

FAQ / Vanliga frågor

Vi svarar så gärna på era eventuella frågor om vår stiftelse och vårt projekt. Hör så gärna av dig på vårt kontakt sida om du ej hittar svar till din/dina frågor här.

Målet är att skapa en anläggning för äldre som vill bo tryggt och i gemenskap. Även andra som behöver rehabilitering eller av annat skäl behöver bo på anläggningen är välkommen.

Främst söker projektet finansiärer i form av donationer, gåvor, sponsorer och andra ekonomiska bidrag. Har Du intresse att delta i  styrelsen och projektgruppen så är Du välkommen med Din kompetens. Engagemanget är oavlönat.

Nej, det är inget klassiskt äldreboende där de boende behöver ständig passning och service.

När finansiering är säkrad. Om stiftelsen lyckas finna borgenärer, investerare eller andra som av olika orsaker vill stödja projektet så kan planeringen och bygget startas omgående efter att bygglov beviljats av Sollefteå byggnadsnämnd.. 

Det är viktigt att det slutförs så snart som möjligt men byggprocessen har sin tid och det är viktigt att bygget håller hög kvalitet.

Nej, det här är ett privat initiativ och drivs av Stiftelsen. 

Alla belopp är välkommet. Pengarna går oavkortat till projektet och redovisningen följs upp av Block Revisionsbyrå i Sollefteå.

Tomten är ca 7.000 m2 stor och beräknas räcka till det planerade ändamålet och bygget.

Trygghetsboenden som finansieras genom gåvor, sponsorer och av donationer finns i regel i de större städerna i Sverige. Ladugården finns ett mycket bra exempel i närheten av Strängnäs; Låsta Gårdshotel.

Vi använder oss av GoFoundMe och kampanjen heter ”Sheltered housing Resele, Sweden”.

Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse

Stöd byggnationen av Trygghetsboendet i Resele