reseles visions blogg

Den här bloggen handlar om projektet Resele Prästbord 1:36, Sollefteå Kommun som startades i Februari 2016 och är avsedd för att informera om projektet, d.v.s. planering, händelser mm. Vi emotser öppen dialog, synpunkter, konstruktiva och sakliga kommentarer och kritik. Dumheter som t.ex. personliga påhopp, politiskt dravel och annat som inte tillför projektet något intressant kommer att raderas. Välkommen att aktivt delta och följa bloggen!

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västernorrland…ja dom har mycket att göra. Stiftelsen skulle möjligen hinna bli klar före jul 2017. Jag skriver nu 5 Mars 2018. Nina Skyttberg

Läs mer »

Kommun besök

Den 8 November 2017 var vi med Mats Fagerström, Johan Andersson och Sara-Britta Hjorthägnet Edlund och träffade bl.a. Sollefteås nya kommunalråd Åsa Sjöden. Vi diskuterade

Läs mer »

Markförhållanden

Har varit i kontakt med Sollefteå kommun och miljökontoret. Fick bra information om markförhållandena då vi funderat på att flytta upp den befintliga bostadsfastigheten längre

Läs mer »

Avslag från SKV igen

Skatteverket har genom ett beslut fattas 2017-05-17 avvisat begäran om organisationsnummer för den ideella föreningen Trygghetsboendet Resele. Det är tredje försöket och det är frustrerande

Läs mer »

Överklagande till Länsrätten

Följande skriftstycke har idag, 2016-12-09, skickats till Länsrätten i Linköping och vi hoppas därmed att tilldelningen av organisationsnumret nu kan ske utan att vi skall

Läs mer »

SKV´s andra beslut

Svensk byråkrati när den är som bäst: SKV´s beslut, (diarienummer 440 502590-16/518) att avslå ansökan om organisationsnummer för Resele Trygghetsboende Ideella Föreningen (TRIF) ligger nu

Läs mer »

Frontvy till Trygghetsboendet

Detta är den senast av vyer arkitekten Mostafa Almawed levererat. Entré mot söder vilket kommer att utgöras av en ”Passaggio di vetri” ( inglasad korridor

Läs mer »

Givarguiden

Den som söker blir fyndig! Internet är en fantastisk källa att hitta information på! Via hemsidan http://www.givarguiden.se så kom vi att stöta på Blomsterfonden, http://www.givarguiden.se/organisation/?org=66#visa Det är ju

Läs mer »

SENASTE INLÄGG

Publicering för insamling

Nu gäller det att marknadsföra projektet smakfullt så att även andra utanför Resele kan skänka lite pengar till projektet. Vi får räkna med att det

Läs mer »

Organisationsnummer

Så äntligen tilldelades Trygghetsboendet Resele ett organisationsnummer (802480-6922) av Skatteverket. Så med kan arbetet med att ordna bankkonto och BankGiro börja. Likaså kan ansökan om 90-konto,

Läs mer »

Gamla bilder

Det finns tack vare internet en hel del historisk information att finna. Tack till alla de människor som ägnar tid åt att bevara dokumentation från

Läs mer »

Det våras!

Så, efter andra försöket att nå Nina Skyttberg på Länsstyrelsen i Härnösand idag så lyckades jag få tala med henne. Hon är en mycket trevlig,

Läs mer »

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västernorrland…ja dom har mycket att göra. Stiftelsen skulle möjligen hinna bli klar före jul 2017. Jag skriver nu 5 Mars 2018. Nina Skyttberg

Läs mer »

Kommun besök

Den 8 November 2017 var vi med Mats Fagerström, Johan Andersson och Sara-Britta Hjorthägnet Edlund och träffade bl.a. Sollefteås nya kommunalråd Åsa Sjöden. Vi diskuterade

Läs mer »