Bakgrundsförklaring

Bakgrundsförklaring

Resele Prästbord 1:36 införskaffades av Härnösands stift med avsikt att deltaga i visionen Resele Framtidsbygd 2020. Se programmet ”Resele framtidsbygd 2020” under http://www.resele.se

Varför detta intresse?

Vid en visningsresa för min fru Luisa under sommaren 2015 berättade jag om min fars hembygd och där jag vistades mycket som barn. Alltså, bygden har en speciell dragningskraft eftersom det är naturskönt landskap och att det finns en hel del minnen från släkt som bodde i Resele och dess närhet under denna tid. Många av mina släktingar har tyvärr lämnat jordelivet emellanåt och är jordfästa på Resele kyrkogård.

Resele Prästbord 1:36 ådrog mig speciellt intresse då vi ser potential att göra något av det. Med tanke på de ambitioner som Resele byalag och den vision som bygden har önskar vi bidra med förändring. Där såg vi fastigheten som ett projekt som torde kunna realiseras. Det är med stor sannolikhet det sista jag åtager mig att genomföra innan pensionsåldern inträder, med risken att misslyckas och därmed skämma ut mig. Och? Det är värt ett försök i alla fall. Den primära avsikten är inte att själv bo där men å andra sidan, varför inte?

Avsikten är inte att spekulera och personligen tjäna massa pengar eller att bygga ett monument efter en själv. Som erfaren byggare, först som byggnadsträarbetare, sedermera som byggnadsingenjör torde jag har omfattande kännedom och kunskaper att bidraga med och kommer att driva detta som projektledare.

Vi föreställer oss inte att detta blir en lätt sak. Att hitta finansiering och ekonomi i detta projekt är verkligen en utmaning men med lite idéer och nytänkande torde det vara möjligt och tillnytta för andra.

Vad vi skall göra här näst är att skissa på ett förslag. Klart står att den befintliga bostadsbyggnaden skall rivas; möjligen återvinnas så gott som möjligt. Ladan förblir kvar men måste renoveras och en plan för nyttjande måste upprättas. Vi skissar på idén 2-3 parhus, sk. passivhus. Första arkitektmötet är redan inbokat i kommande vecka 8. Den ekologiska grundtanken skall vara ett mål. Om detta överensstämmer med efterfrågan från inflyttade intressenter får diskuteras. Likaså om bostäderna skall erbjudas till försäljning eller som hyreslägenheter är också inte avgjort. Kostnad för förvärv eller hyra är mycket sensibelt ämne och måste kalkyleras noggrant. Här torde vi sätta oss ner med inflyttningsgruppen för att få reda på det reella behovet.

Gillade du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest
Dela
Dela
Dela
Dela
Om mig
Om mig

Jag som har startat Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse heter Stefan Sahlén och bor i Bunkeflostrand. Tillsammans med min bror och svägerska driver vi stiftelsen sedan 2018.

Började min karriär med gymnasieutbildning på byggprogrammet på St:Eriks gymnasium i Stockholm 1970. Har sedan vidareutbildat mig till byggnadsingenjör på STI, Stockholms Tekniska Institut 1980-82. Sedan 1995 har jag arbetat med arbetsmiljöfrågor inom byggbranchen och studerade på ALI, Arbetslivsinstitutet Solna för att bli Arbetsmiljöingenjör i början på 2000-talet.

Idag är jag verksam som Byggarbetsmiljösamordnare, senast inom vindkraft och elkraft.

Lämna en kommentar