Organisationsnummer

Organisationsnummer

Så äntligen tilldelades Trygghetsboendet Resele ett organisationsnummer (802480-6922) av Skatteverket. Så med kan arbetet med att ordna bankkonto och BankGiro börja. Likaså kan ansökan om 90-konto, Svensk Insamlingskontroll samt medlemskap i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd göras. Sedan bankkonto skaffas, vilken bank det nu blir, kan vi börja annonsera om insamling för projektet.

Svensk Insamlingskontroll´s roll har ifrågasatts, där man pekar på osäkerheten i att de spenderade pengarna verkligen kommer fram. 25% får ju användas till administration, dvs de pengarna kommer aldrig fram till dem som bäst behöver pengar för olika ändamål. Om man då betänker att de stora organisationerna, som samlar in 100-tals miljoner årligen, förstår man snart att en del kan sko sig ganska bra. Detta får absolut inte ske.

Vi skall, så långt som möjligt, använda vartenda krona som skänkts till projektet. Det kan säkerställas genom att Block Revisionsbyrå har den ekonomiska kontrollen. Vi i styrelsen har inte tillgång till kontot. Har någon i styrelsen kostnad eller utlägg skall detta föreläggas inför Blocks Revisionsbyrå som utanordnar en betalning. Vi har också bett om transparens just för att skapa förtroende så långt det bara är rimligt och möjligt. Och, det är väldigt viktigt; sponsorer, bidragsgivare och givare skall kunna följa bygget och informera sig på plats. ”Kom och se vart Dina pengar har gjort för nytta, besök oss på plats”, skall vara vår paroll.

Som jag tidigare skrivit är jag optimist. Många tvivlar på att jag får ihop ”en enda krona” medan jag använder argumentet att svenskarna skänker ca. 8 miljarder årligen till olika organisationer. Och, de flesta har ingen koll på vart pengarna tog vägen. Insamlingsstiftelsen samlar medel för en god sak som är efterfrågad i bygden. Personligen är jag övertygad om att detta kan bli ett ovanligt exempel på att stödja mottot att ”hela landsbygden skall leva”. Vidare är jag personligen övertygad om att fler önskar bo på landet av olika orsaker. I en orolig värld är jag säker på att intresset för att bo på landet ökar. Så med hålls skolan igång, kravet på service ökar, nya arbetsplatser skapas vilket är nödvändigt för överlevnad. Bara våra politiker stöder oss också i våra strävanden.

Sedan är det ekonomin; intäkter av hyror kommer inte att täcka kostnader för byggande, anställda, fastighetens drift och underhåll. Detta blir en utmaning vi måste lösa.

Vad har vi för förväntningar och tidsperspektiv? Som Ni säkert har sett har bildandet av en ideell förening stupat tre gånger, nu har arbetet med bildandet av stiftelsen tagit nästan 1 år. Alltså, det kan ta ytterligare ett par år innan vi ser något vi kan ta på. Jag hoppas att jag har fel och att det går mycket fortare förstås! Det är också upp till oss i styrelsen hur vi ”säljer” projektet och detta har också prioritet. Lite stöd av lokal media räknar vi med också…

Nuvarande tanke är att rusta ladugården och att bygga lägenheter på övervåningen. Med förändringen av stödet från Jordbruksverket har förutsättningarna ökat vilket är mycket glädjande. En ansökan skall lämnas in snarast möjligt för att få detta stöd. Möjligen måste det hela förfinansieras innan stödet utbetalas, vilket är brukligt.

Ja, vi får skynda långsamt, det har vi fått lära oss. Men att ge upp nu är inte att tänka på. Nu kör vi !

Gillade du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest
Dela
Dela
Dela
Dela
Om mig
Om mig

Jag som har startat Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse heter Stefan Sahlén och bor i Bunkeflostrand. Tillsammans med min bror och svägerska driver vi stiftelsen sedan 2018.

Började min karriär med gymnasieutbildning på byggprogrammet på St:Eriks gymnasium i Stockholm 1970. Har sedan vidareutbildat mig till byggnadsingenjör på STI, Stockholms Tekniska Institut 1980-82. Sedan 1995 har jag arbetat med arbetsmiljöfrågor inom byggbranchen och studerade på ALI, Arbetslivsinstitutet Solna för att bli Arbetsmiljöingenjör i början på 2000-talet.

Idag är jag verksam som Byggarbetsmiljösamordnare, senast inom vindkraft och elkraft.

Lämna en kommentar