Kommun besök

Kommun besök

Den 8 November 2017 var vi med Mats Fagerström, Johan Andersson och Sara-Britta Hjorthägnet Edlund och träffade bl.a. Sollefteås nya kommunalråd Åsa Sjöden. Vi diskuterade bostadsbehovet för intresserade familjer som önskar flytta till Resele samt möjligheter att med kommunens hjälp finna vägar till ett samarbete för att få till stånd trygghetsboendet i Resele.

Mitt intryck efter mötet var ganska måttligt…nästan lite av en besvikelse. Åsa visade intresse och antecknade flitigt och jag antog att hon tog en hel del till sig av det vi talade om. Men vad hade jag förväntat mig egentligen?

Kommuner ställer upp med en del tjänster och tar betalt för dessa också och precis som tidigare, har de deklarerat att några finansiella stöd från kommunen sida kan vi inte räkna med. Det hade jag inte heller förväntat mig. Jag hade förväntat mig ett samråd där vi enats om strategier för trygghetsboendets förverkligande och att detta följs upp kontinuerligt. Vi lämnade mötet utan sådana befästelser.

På vägen tillbaka till Piteå sitter jag i bilen och funderar på nyttan med mina insatser och varför jag lägger ner tid och pengar på detta. Det uppstår många tankar där jag förebrår mig som ovanligt korkad men också väl medveten om att projektet är lite udda då jag inte kan finansiera detta själv med egna medel.

Förra året gav svenskarna hela 8,7 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med året innan visar färsk statistik. (Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII)).

Dagens Industri skriver i en artikel daterad 26 November 2016 att under 2015 de totala gåvovärdet till hjälporganisationer med så kallat 90-konto uppgick till 19 445 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 667 Mkr jämfört med året innan. Gåvorna och intäkterna ökar över hela linjen, men den största ökningen i absoluta tal står gåvor från allmänheten för som steg med 976 Mkr under 2015 till 7 128 Mkr. Intäkterna från företag ökade med 218 Mkr till 1 265 Mkr.

Och när jag tänker på den årliga Musikhjälpen, SVT´s skötebarn som också finansieras med min/våra inbetalade radio/TV licenser kammade in 53 miljoner 2016. Pengarna går till olika projekt världen över men jag undrar ändock hur mycket av pengarna som kommer till det som det avsett för.

Hur som helst, det jag tar fasta på är människors vilja att hjälpa. För att finansiera bygget av Trygghetsboendet Resele som kommer det, uppskattningsvis, att kosta ca. 30 miljoner. Ingen orimlig summa. Och, det bästa av allt. Alla sponsorer och givare kan följa med projektet på plats, om de vill. De kan resa till Resele och se och ta på projektet i Sverige om de vill. Inga av de här pengarna försvinner i någons ficka, inte heller min! Det som driver mig är motivationen att skapa något till gagn och glädje för flera.

Jag personligen är fortfarande övertygad om att det skall fungera men det går trögt att komma vidare. Just tanken på att se det möjliga, att det ändock är realistiskt att skapa detta unika projekt genom insamling och sponsorer driver min passion vidare. Tvivlare finns det gott om men det har inte tillräcklig kraft och övertygelse för att i stället se möjligheterna. Just deras tvivel gör dem handlingsförlamade, må så vara. Med tiden får se vem som vinner. De med visioner eller de motsträviga tvivlarna.

Fortsätter i alla fall att kämpa för våra pensionärer och att de skall få en tryggare tillvaro på äldre dar.

Gillade du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest
Dela
Dela
Dela
Dela
Om mig
Om mig

Jag som har startat Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse heter Stefan Sahlén och bor i Bunkeflostrand. Tillsammans med min bror och svägerska driver vi stiftelsen sedan 2018.

Började min karriär med gymnasieutbildning på byggprogrammet på St:Eriks gymnasium i Stockholm 1970. Har sedan vidareutbildat mig till byggnadsingenjör på STI, Stockholms Tekniska Institut 1980-82. Sedan 1995 har jag arbetat med arbetsmiljöfrågor inom byggbranchen och studerade på ALI, Arbetslivsinstitutet Solna för att bli Arbetsmiljöingenjör i början på 2000-talet.

Idag är jag verksam som Byggarbetsmiljösamordnare, senast inom vindkraft och elkraft.

Lämna en kommentar